Informasjon til lærere

Her følger nyttig informasjon til kontaktlærer/medfølgende lærer/voksen. Det blir avholdt et informasjonsmøte for lærere ankomstdagen, og i tillegg vil noe av informasjonen være tilgjengelig i egen perm på leirskolen.

Overnatting
Elevene innkvarteres i hytter/internater primært på 4-manns rom. Vi har også noen 6 og 8-manns rom. Det er servant på alle rom. Det er dusjer og toaletter på hyttene/internatene. Elever fra forskjellige skoler legges ikke på samme rom.

Lærere
Det er ingen enkeltrom, medfølgende lærere innkvarteres to og to i 4-mannsrom, men kun fra samme skole og samme kjønn. Hvis vi har kapasitet får medfølgende lærere enerom.

Spesielle behov
Er det elever som har spesielle behov, enten det er kosthold, funksjonsnedsettelse, eller annet, ber vi om at dere gir beskjed til oss om dette i god tid. Så langt det er mulig tar vi hensyn til dette i planleggingen av leirskoleoppholdet. Vi ønsker å tilrettelegge for elever med spesielle behov best mulig. Besøkende skole har selv ansvar for å ivareta elevenes assistansebehov.

Kiosk
Det er kiosk på Knattholmen. Kiosken er åpen tirsdag og onsdag etter kveldsmat hvor det selges vanlige kioskvarer, mineralvann, is og Knattholmens egne T-skjorter.

Fritid
Det er medfølgende lærere som er ansvarlig for elevene i fritiden, også ved bading. Vi anbefaler derfor at noen av de medfølgende lærere har livredningskurs. Leirskolens ansatte har livredningskurs, men er ikke tilstede på fritiden. Undervisningsøktene slutter ca. kl 16, etter dette er det fritid. Medfølgende lærere er ansvarlig for å få det stille om kvelden (kl. 23) og å vekke egne elever om morgenen. En av leirskolens ansatte har bakvakt, i tilfelle krisesituasjoner.

Fritidsaktiviteter
På uteområdet er det fotballbane og volleyballbane, og en frisbee-golfbane. Frisbee kan lånes på leirskolen. Leirskolen har noen baller, men vi anbefaler de ivrigste å ha med egen ball. Det er også god plass til å spille badminton eller andre ball-leker. Det er fine bademuligheter, og det er anledning til å bruke kano, kajakk og robåt på fritiden under tilsyn av medfølgende lærere. Leirskolen har også krabbesnører og fiskesnøre for utlån, og vannkikkerter.

Brosjyre Knattholmen kystleirskole 2022

Pakkeliste