Forventninger til elevene

Når mange mennesker skal være sammen en hel uke, er det viktig at vi tar hensyn til hverandre og hjelper hverandre. Vi ønsker at alle skal ha et fint opphold og være hyggelige mot hverandre. Vi har derfor laget noen forventninger til elevene.

Vi på leirskolen har disse forventningene til elevene som kommer til oss:

 • På Knattholmen Kystleirskole er vi alle, både voksne og barn, hyggelige med hverandre
 • På leirskolen må du hjelpe til med å holde fin orden på rommet ditt, tingene dine og på fellesområdene
 • Vis naturvett, ikke kast søppel eller ødelegg noe som vokser i naturen
 • Du må ALLTID bruke redningsvest ved opphold på brygga eller i båt
 • Du må ALLTID ha tillatelse til bading fra lærerne
 • Alle må rette seg etter beskjeder fra leirskolepersonalete eller medfølgende lærere
 • Det er ikke lov med åpen ild på grunn av brannfaren
 • Det er viktig å sette på plass alt lånt utstyr
 • Gå gjerne tur på hele øya, men gå minst 3 i følge og si fra til en voksen hvor du går
 • Bruk av kano/kajakk/robåter på fritida må avtales med læreren din
 • Alle på leirskolen må ta hensyn til andre gjester

Så får vi alle et hyggelig leirskoleopphold:-)