Velkommen til «Leirskol`n i Fjor`n»

Knattholmen Kystleirskole er godkjent og anbefalt av Norsk Leirskoleforening. Vi tilbyr er et spennende leirskoletilbud i østlandsområdet, nærmere bestemt helt ytterst i Tønsbergfjorden, 8 km fra Sandefjord sentrum og jernbane (Vestfoldbanen).

Natholmen er en brofast øy på ca. 200 mål hvorav leirstedet Knattholmen utgjør ca. 170 mål. Knattholmen har vært KFUK/KFUM`s leirsted siden 1923 og er således et sted med lange tradisjoner. Øya ligger i naturskjønne omgivelser med egne badestrender og mange muligheter for varierte fritidsaktiviteter.
Med naturen som klasserom vil undervisningen basere seg på følgende tre hovedtemaer:

KYSTKULTUR

I løpet av leirskoledagene gir vi gruppen kunnskap og opplevelser knyttet til vann og livet ved kysten. Elevene vil lære om livet ved og i vann, kystkultur og militær-/lokalhistorikk.

FRILUFTSLIV

Knattholmen gir med sin beliggenhet rike muligheter for friluftsopplevelser på land og i skjærgården. All undervisning foregår utendørs, uansett vær! Forholdene ligger til rette for bl.a. kano- og kajakkpadling, roing, fisking, fjellklatring, orientering, flåtebygging og bading.
I kjempehuska får du føle magesuget!
Vi har som mål at alle skal få utfordringer der de opplever mestring.

ØKOLOGI

Havet som økosystem er tema. Vi forsker på livet i fjæra, lager vårt eget lille akvarium med alt det rare vi finner og fanger. Alle får være med på en egen fiskeøkt der vi trekker garn, ruser og teiner. Noe av den varierte fangsten legger vi opp i det store saltvannsakvariet som rommer 3000 liter. Gode naturopplevelser skaper naturglede og legger grunnlaget for miljøbevissthet.
Marin forsøpling er også et av temaene våre. Her belyser vi hvilke ansvar vi har for å ta vare på havet og jordkloden vår.

Brosjyre Knattholmen kystleirskole 2024

Pakkeliste