Medfølgende lærers og leirskolelærers ansvar

Vi har laget en liste over de oppgaver som vi forventer av kontaktlærer/medfølgende voksne, og en egen liste over hva som er leirskolelærers ansvar. Er det noe som savnes, kan spørsmål enten stilles på forhånd eller på lærermøte ankomstdagen.

Kontaktlærer/medfølgende voksnes ansvar:

  • melde fra til leirskolen om spesielle behov ca. 4 uker før ankomst.
  • kontaktlærer eller annen som kjenner elevene er tilstede i undervisningen.
  • ha tilsyn med elever i fritiden, inklusive bading og bruk av båter.
  • ha ansvar for ro og orden på hyttene/internatene.
  • være kontaktperson dersom noe oppstår på natten, leirskolen har hvilende nattevakt på stedet. (tlf.nr. oppgis ved ankomst)
  • sørge for at elevene følger regler for orden og sikkerhet.
  • ha ansvar for vekking om morgenen.

Kontaktlærer/medfølgende voksne har ulike tilsynsoppgaver på leirskolen. Undervisningsøktene gjennomføres av leirskolens undervisningspersonale og klasselærerne bistår med tilsyn og tilstedeværelse.
Leirskoledøgnet er aktivt og intenst, det er derfor vanlig at klassene har med en voksen i tillegg til klasselærer.
På lærermøtet mandag blir det satt opp to fordelingsplaner for kontaktlærer/medfølgende voksne. Den ene gjelder selve undervisningsøktene og den andre gjelder tilsynsoppgavene på elevenes fritid.
Medfølgende lærer er ansvarlig for elevene i fritiden, også bading.
Det er behov for at minst en av medfølgende lærere har godkjent livredningssertifisering (ved bading på fritiden).

Leirskolens undervisningspersonale har:

  • Ansvar for utarbeidelse og tilrettelegging av det pedagogiske opplegget
  • Ansvar for tilpasning og gjennomføring av det pedagogiske opplegget i samråd med klasselærer.
  • Ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid ved leirskolen og disponering av kommunale midler til utstyr mv.

Brosjyre Knattholmen kystleirskole 2022