Hvem er vi?

Knattholmen leirsted/kystleirskole eies og drives av KFUK-KFUM Vestfold og Telemark, og har vært i drift siden 1923. Sommeren igjennom finner leirdeltakere i tusentall veien over den smale broen til Knattholmen. Vår og høstsesongen kommer hundrevis av elever hit på leirskole.

Norges KFUK-KFUM Vestfold og Telemark krets er det regionale leddet av de verdensomspennende, økumeniske (felleskirkelige) organisasjonene YWCA og YMCA.
KFUK-KFUM er en kristelig barne- og undomsorganisasjon som jobber i nær tilknytning til Den Norske Kirke.

Hvor ligger vi?

Knattholmen leirsted & kystleirskole utenfor Sandefjord i Vestfold fylke er en del av øya Natholmen som ligger mellom Tønsbergfjorden og Lahellfjorden. Øya er på ca. 200 mål hvorav leirstedet utgjør 170 mål. Den idylliske beliggenheten innbyr til friluftsliv og naturopplevelser på land og sjø. Her er fin sandstrand, blanke svaberg, leirbålplass og myke stier til Furuvika og Sydpynten.

Hvordan er livet på Knattholmen?

Knattholmen leirsted yrer av liv store deler av året. Fra mars til november fylles leirstedet av barn og unge gjennom leirskoledrift, egne leirer og utleie av leirstedet. I vintermånedene er fokuset på oppgradering, vedlikehold og renhold. 230 dyner skal vaskes, nye fellesareal skal etableres, rom skal males og kjøkkenet vaskes ned. Vinteren 2023/24 renoveres to bad, vi bytter tak på hovedbygningen og etablerer en ny andreetasje som fellesareal for 30-40 personer.

I 2022 huset Knattholmen 5057 overnattingsgjester i løpet av året. Gjestene overnattet i gjennomsnitt 3,58 netter, noe som
gir oss 18 085 gjestedøgn i løpet av 2022. Kjøkkenet serverte 55 528 måltider i løpet av året.

Driften av leirstedet gjøres av en stabil god stab som består av Bestyrer, Kjøkkensjef, Vaktmester, Husholdsleder, Økonomi og andministrasjon, Booking og Programavdelingen. Årlig ansetter knattholmen rundt 30 ungdommer i alderen 15-18år som sesongansatte på kjøkken og renhold. Knattholmen har en god gjeng frivillige som bidrar rikt til driften av leirstedet. Vi har Kriminalomsorg i Frihet som faste bidragsytere i vedlikehold av uteareal og båter. Vi har 9 leirskoleansatte som daglig har sitt virke på Knattholmen i Lierskolesesongen. Du blir en del av et spennende kollegafellesskap bestående av over 50 personer fra 15-85år!

På Knattholmen er vi heldige å ha et stabilt, inkluderende fellesskap der alle drar i samme retning. Fellesskapet har en god dynamikk gjennom å stadig være i utvikling og se muligheter. Daglig drift gjøres med stø hånd og med detaljerte planer og rutiner. Midt i alt er omsorgen for hverandre, stedet og gjestene våre. På Knattholmen har vi stordrift, et maskineri som er velsmurt og dynamisk. Det er en glede å være en del av dette og de ansatte blir lenge i jobben sin.

Vårt kjøkken, men kjøkkensjef Hanne i ledelsen serverer mat til 5000 besøkende gjennom året i samarbeid med 30 unge sesongansatte mellom 15-18år.

Sammen gir vi unike opplevelser for barn og unge! Vi gir dem denne spesielle uken i livet som de alltid vil huske!