Ønsker du å leie Knattholmen?

Knattholmen har 230 sengeplasser, topp moderne storkjøkken, personell, flotte naturområder mm. Vi leier ut stedet til alle typer arrangementer. Vi minner om at det ikke skal nytes alkohol eller andre rusmiddler på Knattholmen.

Her er noen eksempler:

  • Konfirmantleir
  • Menighetsweekend
  • Slektstreff
  • Korps
  • Sangkor
  • Idrettslag
  • Speiderleir
  • Andre lag, foreninger og organisasjoner

Ta kontakt dersom du ønsker å leie Knattholmen til ditt arrangement!