Fiske

Kompetansemål:

 • Lære om forskjellige fiskeredskaper. Garn, ruser og teiner.
 • Lære om forskjellige fiskearter
 • Lære ord og uttrykk om båt og fisking
 • Lære skikk og bruk om båtbruk 

Aktivitetene våre her kan være: Reise ut med livbåt for å trekke redskap. Bruke egen robåt på fritiden for å fiske selv.

Klatring, rappellering og kjempehuska

Kompetansemål:

 • Utføre varierte aktiviteter og delta i lek som fremmer utholdenhet, koordinasjon og annen kroppslig utvikling.
 • På Knattholmen kystleirskole får du klatre opp vegger og rappellere ned stup. Vi har mange ulike traséer som gjør at du kan finne din favorittløype som passer for ditt nivå.
 • I kjempehuska kan du utfordre deg selv. Hvor høyt kommer du opp? Det er du selv som bestemmer hvilket ”level” du skal opp til.
 • Aktivitetene våre her kan være: Klatring og rappellering på fjellet som ligger helt syd på øya vår. Vi kan også bruke klatreveggen som ligger på sørveggen av administrasjonsbygget. Kjempehuska vokste seg enda litt større i 2016.

Livet i fjæra

Kompetansemål:

 • Planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene.
 • På Knattholmen leirskole undersøker vi dyre- og plantelivet i fjæra.
 • Jordkloden vår har en stor utfordring. Gjennom marin-forsøpling belyser hvilke ansvar vi har for å ta vare på havet og jordkloden vår. Vi ser blant annet på forbruket vårt av plast og hva slags virkninger det kan få for dyra som lever i det marine økosystemet.
 • Aktivitetene våre her kan være: Livet i fjæra hvor vi bruker mye forskjellige redskaper for å lage et lite mini-akvarium. Vannkikkerter, vadere, håver og kasterive er noe av utstyret vi benytter oss av. Vi kan også høre, skape en stille stund som vekker opp natursansene vår kanskje vi hører noen fine fuglelåter eller en sel som sel(v)følgelig svømmer forbi. Land-art er også en aktivitet som kan øve opp de kreative sansene.

Orientering/flåtebygging

Kompetansemål:

 • Kunne orientere seg ved bruk av kart og kompass i variert terreng og gjøre greie for andre måter å orientere seg på.
 • Å kunne finne fram i terrenget ved hjelp av kart er spennende og utfordrende.
 • Vi deler denne økta i to deler. Første del er stjerneorientering hvor elevene jobber sammen i par og henter poster. Her gir vi elevene en grundig innføring i kart og karttegn. Postene kan tilpasses alle ferdighetsnivå slik at enhver kan orientere på sitt eget nivå. Lengde og vanskelighetsgrad på løypene tilpasses løpernes ulike nivå.
 • Del to er flåtebygging hvor elevene må samarbeide for å kunne bygge en flåte. Her bruker vi stokker, tau og tønner til å bygge en flåte.

NB! Alle aktivitetene våre tilpasses av vær og vind.

Leirskole er tverrfaglig opplæring som direkte kan relateres til og forsvares ut fra hele skolens formålsparagraf.