Informasjon til lærere

Her følger nyttig informasjon til kontaktlærer/medfølgende lærer/voksen. Det blir avholdt et informasjonsmøte for lærere ankomstdagen, og i tillegg vil noe av informasjonen være tilgjengelig i egen perm på leirskolen.

Overnatting
Elevene innkvarteres i hytter på 4, 6 eller 8-manns rom, vask på rommet.Fellesdusj for jentene og fellesdusj for guttene, og toaletter er i gangen.Elever fra forskjellige skoler legges ikke på samme rom.

Lærere
Det er ingen enkeltrom, men medfølgende lærere innkvarteres to og to i 4-mannsrom, men kun fra samme skole og samme kjønn. Hvis vi har kapasitet får medfølgende lærere enerom.

Spesielle behov
Er det elever som har spesielle behov, enten det er kosthold, bevegelsesnedsettelse, eller annet, ber vi om at dere gir beskjed til oss om dette i god tid, slik at vi kan ta det med i planleggingen av øktene, så langt det er mulig. Leirskolen har imidlertid ikke kapasitet til å ta seg ekstra av enkeltelever, så skolen må sende med egne assistenter hvis det er behov.

Kiosk
På Knattholmen blir det kiosk hvor det selges vanlige kioskvarer, mineralvann og is.

Fellessamling
Minst en dag oppfordres elevene til å ha eget program som vises for de andre leirskoleelevene.
Det anbefales å ha aktiviteter som aktiviserer elevene, sang, sketsj, leker er alltid populært.
Leirskolen har egen CD-spiller og projektor, samt keyboard til utlån.

Fritid
Det er medfølgende lærere som er ansvarlig for elevene i fritiden, også ved bading. Vi anbefaler derfor at noen av de medfølgende lærere har livredningskurs. Leirskolens ansatte har livredningskurs, men er ikke tilstede på fritiden. Undervisningsøktene slutter ca. kl 16, etter dette er det fritid. Medfølgende lærere er ansvarlig for å få det stille om kvelden (kl. 23) og å vekke egne elever om morgenen. En av leirskolens ansatte har bakvakt, i tilfelle krisesituasjoner, i tillegg er det en våken nattevakt som har ansvaret for hele anlegget, og telefonnr. er oppgitt i beredkapsplan.

Fritidsaktiviteter
På uteområdet er det fotballbane og volleyballbane, og en frisbee-golfbane. Frisbee kan lånes på leirskolen. Leirskolen har noen baller, men vi anbefaler de ivrigste å ha med egen ball. Det er også god plass til å spille badminton eller andre ball-leker. Det er fine bademuligheter, og det er anledning til å bruke kano, kajakk og robåt på fritiden under tilsyn av medfølgende lærere. Leirskolen har også krabbesnører og fiskesnøre for utlån, og vannkikkerter.

Økonomi

§3 – Økonomi og tilskudd
Staten gir 100% tilskudd til et leirskole-opphold pr. klasse på inntil en uke i løpet av grunnskolen etter en kostnadsfaktor pr. time. Stortinget fast-setter kostnadsfaktoren. Det kan søkes refusjon for inntil 37 timer pr. uke (full uke) Tilskuddet blir utbetalt til hjem-kommunene for de klassene som har vært på leirskole, hvert år avgrenset oppover til 1/10 av alle klassene i kommunen. For skoler som får tilskudd etter lov om tilskudd til private grunnskoler m.v. er kostnadene til leirskoleopphold regnet inn i tilskuddsgrunnlaget.