• EIER: KFUK-KFUM Vestfold og Telemark krets
  • PEDAGOGISK ANSVAR: Sandefjord kommune
  • SESONG: April-juni og august-oktober
  • VARIGHET: Mandag til fredag
  • KAPASITET: 130 elever

Hvor ligger vi?

Knattholmen kystleirskole utenfor Sandefjord i Vestfold fylke er en del av øya Natholmen som ligger mellom Tønsbergfjorden og Lahellfjorden. Øya er på ca. 200 mål hvorav leirstedet utgjør 170 mål. Den idylliske beliggenheten innbyr til friluftsliv og naturopplevelser på land og sjø. Her er fin sandstrand, blanke svaberg, leirbålplass og myke stier til Furuvika og Sydpynten.

Hvem er vi?

Knattholmen leirsted/kystleirskole eies og drives av KFUK-KFUM Vestfold & Telemark krets, og har vært i drift siden 1923. Sommeren igjennom finner leirdeltakere i tusentall veien over den smale broen til Knattholmen. Vår og høstsesongen kommer hundrevis av elever hit på leirskole.

Sandefjord Kommune har leirskolens pedagogiske ansvar, og arbeidsgiveransvaret for leirskolens lærere og assistenter.

Norges KFUK-KFUM Vestfold og Telemark krets er det regionale leddet av de verdensomspennende, økumeniske (felleskirkelige) organisasjonene YWCA og YMCA. KFUK-KFUM er en kristelig barne- og undomsorganisasjon som jobber i nær tilknytning til Den Norske Kirke.

Det presiseres at leirskolen er offentlig godkjent og drives etter de retningslinjer som staten har bestemt. Leirskolen er godkjent etter Norsk Leirskoleforenings kriterier for leirskoledrift, og informasjon finnes i leirskolekatalogen.