KNATTHOLMEN LEIRSKOLE ÅPNER OPP IGJEN

Det er gjennom ulike medier gjort kjent at person(er) som var besøkende
på Knattholmen kystleirskole i uke 34/2020 har testet positivt på test
for Covid-19. Dette førte til at kommuneoverlegen i Sandefjord kommune
stengte ned Knattholmen leirsted/kystleirskole med øyeblikkelig virkning
fra lørdag 29. august 2020. Nedstenging ble gjort gjeldende inntil
videre. Kommuneoverlegen påla samtidig samtlige som hadde arbeidet på
Knattholmen i uke 34 og 35 om å ta en Covid-19 test.

I ukene 34 og 35 var det totalt 39 personer som i ulike funksjoner
utførte sitt arbeid på Knattholmen. Etter at samtlige prøvesvar nå
foreligger konstaterer vi at alle våre ansatte har testet negativt for
viruset.

I uke 34 var vi også vertskap for en annen skoles 9. trinn. Alle som
deltok på leirskoleoppholdet fra denne skolen har testet seg for
Covid-19. Samtlige fra denne gruppen (totalt 60 personer) har testet
negativt for viruset.

I samråd med kommuneoverlegen i Sandefjord er det på denne bakgrunn
besluttet at Knattholmens nedstenging avsluttes. Smitteverntiltakene som
er satt i gang videreføres og vurderes kontinuerlig.

Knattholmen leirsted/kystleirskole tar derfor imot våre gjester på
normal måte fra mandag 7. september 2020. Det gleder vi oss over!

Sandefjord, 3. september 2020
KFUK-KFUM Vestfold og Telemark – Knattholmen leirsted/kystleirskole

Kontaktinformasjon

Kontaktperson:
Knattholmens bestyrer Magne Svorstøl, Tlf. 975 14 037, E-post:
magne@knattholmen.no

 

 

Covid-19 – Knattholmen stengt i uke 36

Flere besøkende fra en skole i Hamar, som nylig var på leirskole på Knattholmen leirsted/kystleirskole, har testet positivt på covid-19. En rekke elever og lærere fra samme skole venter på sine prøvesvar.

Det er ikke stadfestet at smitten har oppstått eller spredd seg under leirskoleoppholdet, men i tråd med råd fra FHI, har kommunelegen besluttet at alle ansatte ved Knattholmen skal testes og gå i karantene fram til prøveresultatene foreligger. Så langt vi kjenner til har ingen ansatte påvist symptomer på smitte.

Leirstedet vil holde stengt i uke 36, med mulighet til å ta imot skoleklasser igjen fra mandag 7. september, dersom ingen har testet positivt før den tid.