GRATIS BUSS 20MAI
TIL OG FRA SANDEFJORD STASJON
Avgang:
11:00 Fra Sandefjord togstasjon – Knattholmen leirsted
14:00 Fra Sandefjord togstasjon – Knattholmen leirsted
18:00 Fra Sandefjord togstasjon – Knattholmen leirsted
Retur:
17:00 Fra Knattholmen leirsted – Sandefjord togstasjon
19:00 Fra Knattholmen leirsted – Sandefjord togstasjon
21:00 Fra Knattholmen leirsted – Sandefjord togstasjon
22:00 Fra Knattholmen leirsted – Sandefjord togstasjon
Billettpriser:
Pris dagspass lørdag medlem/ikke-medlem: 200 kr/300 kr.
Barn i alderen 0-3 år går gratis på familiefestivalen, men må meldes på så vi vet hvor mange som deltar.