Store opplevelser - Øya for alle!

Knattholmen kystleirskole utenfor Sandefjord i Vestfold fylke er en del av øya Natholmen som ligger mellom Tønsbergfjorden og Lahellfjorden.